društvo

O društvu

Strokovno društvo za operativno odličnost je združenje v katero se prostovoljno združujejo uporabniki metodologij 6-Sigma, vitkosti itd. in ostali, ki jih to področje zanima. Dejavnost društva sloni na načelih izpopolnjevanja znanja in izmenjavi izkušenj uporabnikov metodologij pristopov za sistematične izboljšave procesov, produktov in sistematičnega inoviranja.

Organizacije bodo morale v prihodnosti slediti sodobnim načelom delovanja, ki so skrita v kratici HIFI: